\

Canessa Slovakia s.r.o.

S firmou spolupracujeme od roku 2010

Rozsah a druhy prác:

  • rekonštrukcia miestností, šatní a sociálnych zariadení a iné, r.2010-2011
  • oprava svetlíkov výrobnej haly, r.2011


    Rekonštrukcia miestností, šatní a sociálnych zariadení: