\

Deza a.s.

S firmou spolupracujeme od roku 2010

Rozsah a druhy prác:

  • Realizácia stavebných prác pri investičných celkoch v ČR
  • oprava potrubí, montáž a demontáž izolácie, r.2010