\

CRH Slovensko a.s

Firma CRH Slovensko je naším zákazníkom od roku 2011.

Rozsah a druhy prác:

 • izolácia strechy slinkových síl, r.2011
 • izolácia strechy kompresorovne, r.2011
 • výmena strechy nad cementovými mlynmi, r.2011
 • čistička odpadových vôd, r.2011
 • montáž protipožiarnej steny, r.2012
 • montáž hydrantu v areáli, r.2012
 • realizácia stavebných prác t.j. betonážne práce, rekonštrukcie miestností, rekonštrukcie chodníkov, iné.í


  Maľovanie potrubí (december 2014):


  Dávkovanie celých pneumatík do pece , spaľovanie celých pneumatík, Betonáž pätiek - CRH a.s.


  Spevnená plocha pre presun močoviny:


  Oprava miestností (jún 2013):


  Betonážne práce CRH Slovensko:


  Čistička odpadových vôd CRH Slovensko:


  Izolácia strechy CRH Slovensko:


  Rekonštrukcie miestností CRH Slovensko:


  Rekonštrukcie chodníkov CRH Slovensko: