\

Metalex a.s.

S firmou spolupracujeme od roku 2010

Rozsah a druhy prác:

  • rekonštrukcia miestností výrobnej haly, r.2010