\

Čistička odpadových vôd Somotor

Na tomto projekte sme pracovali v roku 2012.


Fotogaléria z vykonávania stavebných prác v obci Somotor: